Algemene informatie over Oegstgeest

Oegstgeest

Oegstgeest is een groen en rustig dorp, centraal gelegen in de Randstad. Het ligt aan de A44 en is bereikbaar via het centraal station van Leiden.
Oegstgeest kan worden gekenmerkt als een forensenplaats. De lokale economie concentreert zich op de dienstensector, handel, horeca, groothandel en detailhandel. Oegstgeest heeft een groot aantal ZZP'rs binnen haar gemeentegrenzen. Oegstgeest heeft twee kleine bedrijventerreinen, te weten de Kamphuizerpolder (Flora Holland) en Rhijnhofweg (achter Nalco en het Transferium). In ontwikkeling zijn Nieuw-Rhijngeest Zuid als aansluiting op het Leiden Bio Science Park en het MEOB aan de A44.
Oegstgeest telt 22.790 inwoners.
Openbaar vervoer is ruimschoots aanwezig, alsmede alle winkelvoorzieningen.

 

 

Onderwijs

Basisscholen

O.B.S. De Vogels
O.B.S. Gevers-Deutz Terwee
Openbare Dalton Basisschool De Springplank
Openbare Montessori basisschool
P.C. Hofdijckschool
P.C. Joris de Witteschool
R.K. Jenaplanschool De Kring
locatie Rembrandt
locatie Willibrord
GBS de Lichtwijzer (gereformeerd vrijgemaakt)
Brede School Rhijngeest (algemeen bijzonder neutraal)
Winford College, particulier basisonderwijs.


Voortgezet onderwijs

Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest
Teylingen College, locatie Duinzigt
Wellant College Oegstgeest


Speciaal onderwijs

Prof. Dr Leo Kannerschool

 

 

Belastingen

Onroerende zaakbelastingen

Bij de onroerende zaakbelastingen (OZB) is sprake van een belasting voor de eigenaar en een belasting voor de gebruiker van een woning. De OZB-tarieven worden door middel van percentages van de WOZ-waarde berekend.

Tarieven Oegstgeest 2017 (percentage van WOZ-waarde):
Woningen:
eigenarenbelasting 0,1267%


Niet-woningen:
eigenarenbelasting 0,2319%

gebruikersbelasting 0,2148%

 


Rioolrecht

Het rioolrecht is een heffing, die eigenaren van woningen en bedrijfspanden betalen voor de aansluiting op het rioolstelsel. Het wordt geheven per zelfstandige woning of bedrijfspand. Hierbij maakt het niet uit of dat object groot of klein is, per jaar wordt voor elk object het tarief betaald.

Tarief Oegstgeest 2017 (per jaar):
Rioolrecht eenpersoonshuishouden tot 250 m³ € 156,84
Rioolrecht meerpersoonshuishouden tot 250 m³ € 195,48
Voor elke kubieke meter boven 250 m³ € 1,75

 

 

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten die het ophalen van het huisvuil en het verwerken ervan met zich meebrengt. Alleen huishoudens betalen een afvalstoffenheffing. Bedrijven, winkels e.d. betalen deze heffing dus niet. Zij moeten zelf de afvoer van hun afval regelen.

Tarief Oegstgeest 2017 (per jaar):
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden (container van 120 liter) = € 210,44
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden (container van 240 liter) = € 280,44