Algemene informatie over Leiden

Leiden

Met 122.612 inwoners is Leiden, naar inwoneraantal gemeten, na Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer de vierde gemeente van Zuid-Holland. Het aan elkaar vast gebouwde stedelijk gebied van Leiden (waar Oegstgeest, Voorschoten en Leiderdorp bij gerekend worden) telt 195.916 inwoners. Met 5524 inwoners per vierkante kilometer is het sinds 2014, na Den Haag, de dichtstbevolkte gemeente van Nederland. De Sleutelstad, zoals de bijnaam van de stad, verwijzend naar het stadswapen, luidt, heeft de oudste universiteit van Nederland. Daarnaast is de stad bekend om de rijke geschiedenis en de oude binnenstad, met grachten, monumentale bouwwerken en hofjes.

Onderwijs

Leiden telt twee universiteiten en een hogeschool. De Universiteit Leiden werd opgericht in 1575 en is daarmee de oudste universiteit van Nederland. De universiteit heeft zes faculteiten en meer dan 18.000 studenten. Het hart van de universiteit is het Academiegebouw aan het Rapenburg. De Universiteit Leiden beschikt verder onder meer over een eigen botanische tuin, een eigen observatorium en een eigen universiteitsbibliotheek. Sinds 1983 heeft ook de Amerikaanse Webster University een vestiging in Leiden. De Hogeschool Leiden is een hbo-instelling met ruim 6000 studenten gevestigd in het Leiden Bio Science Park. In dit Bio Science Park bevinden zich vestigingen van verschillende kennisinstituten, tezamen met een aantal biotechnologische bedrijven.
Ook voor middelbaar beroepsonderwijs zijn er verschillende instellingen. Regionale opleidingencentra zijn het ROC Leiden, met ruim 10.000 leerlingen, het ROC Mondriaan en het ID college. De Leidse Instrumentmakersschool verzorgt opleidingen fijnmechanica.
Er zijn acht scholen voor voortgezet onderwijs: het Bonaventuracollege met diverse vestigingen, het Da Vinci College, het Leonardo College, het Driestar College, het Marecollege (voortgezet onderwijs op antroposofische basis), het Stedelijk Gymnasium Leiden, het Visser 't Hooft Lyceum en Het Vlietland College. Het Boerhaave College voor VAVO is een onderdeel van het ROC Leiden. Het Winford College voorheen Instituut Vrijbergen en het Luzac College verzorgen beide particulier onderwijs.
In Leiden zijn ook de Volksuniversiteit K&O Leiden en het Nederlands Talen Instituut (NTI) gevestigd. Ook in de omgeving zijn er enkele grote onderwijsinstellingen: Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) verzorgt vanuit Leiderdorp afstandsonderwijs door heel Nederland en in Oegstgeest bevindt zich de Kunstacademie Leiden.

Belastingen

Onroerende zaakbelastingen

Bij de onroerende zaakbelastingen (OZB) is sprake van een belasting voor de eigenaar en een belasting voor de gebruiker van een woning. De OZB-tarieven worden door middel van percentages van de WOZ-waarde berekend.

Tarieven Leiden 2017 (percentage van WOZ-waarde):
Woningen:
eigenarenbelasting 0,16234%
gebruikersbelasting 0,44604%
Niet-woningen:
eigenarenbelasting 0,44658%

 

Rioolrecht

Het rioolrecht is een heffing, die eigenaren van woningen en bedrijfspanden betalen voor de aansluiting op het rioolstelsel. Het wordt geheven per zelfstandige woning of bedrijfspand. Hierbij maakt het niet uit of dat object groot of klein is, per jaar wordt voor elk object het tarief betaald.

Tarief Leiden 2017 (per jaar):
Rioolrecht eenpersoonshuishouden € 67,08
Rioolrecht tweepersoonshuishouden € 95,88
Rioolrecht drie- of meerpersoonshuishouden 124,80

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten die het ophalen van het huisvuil en het verwerken ervan met zich meebrengt. Alleen huishoudens betalen een afvalstoffen-heffing. Bedrijven, winkels e.d. betalen deze heffing dus niet. Zij moeten zelf de afvoer van hun afval regelen.

Tarief Leiden 2017 (per jaar):
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden = € 149,28
Afvalstoffenheffing tweepersoonshuishouden = € 214,68
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden = € 280,20